Junta

President: Andreu Ruiz Olmedo

Sots-President: Lluis Llumà Bacardit

Secretari: Marcel Ribera Santasusana

Tresorera: Montserrat Claret Marsinyach

Vocal: Mariona Casado Hosta

Vocal: Isaac Puig Gonzalez

Vocal: Gerard Llumà Bosch

Vocal: Salvador Solernou Vilalta

Vocal: Joan Huertas Seuba