Teatre

Les primeres notícies que en tenim del teatre en el si de l’entitat són els sainets que tenien lloc al local Cal Llobet. Local que per les seves condicions no permetia fer-hi obres de major enverguedura. Obres com “Les orenetes” (1934), “En Pau de les calces curtes”, “De peus a la galleda”, algunes d’elles representades per companyies de fora com és ara la Societat Coral Orfeònica Sant Josep de Manresa, són del record d’aquella època.

Més tard, el local del carrer del Riu, amb unes altres condicions escèniques, es solia fer un drama i un sainet en cada representació. Dels anys 1935 i 36 tenim constància de la representació de drames com “Les noies de la Fàbrica” o “Les joies de la Roser” o el de “La mala Madrastra”, aquest darrer a càrrec del’Ateneu Obrer Manresà.
La Guerra Civil va paralitzar aquestes activitats i La Verbena com a tal entitat no torna a l’activitat teatral fins que no es produeix la unificació amb el “Cuadro Artístico Sanjuanense”.

D’aquesta primera meitat dels anys cinquanta, destaquem la primera representació de “Els Pastorets o l’adveniment de l’infant Jesús” en la versió de Folch i Torras, motiu pel qual es van fer obres per eixemplar l’escenari i buidar la part de sota (1953), i la representació de “Terra Baixa”, clàssic d’en Guimerà, cosa que ens autoritza a afirmar que el grup tenia un notable nivell de qualitat.

La segona meitat de la dècada destaquem la consolidació dels Pastorets amb el domini de la versió del Lluquet i el Rovelló de Folch i Torras, encara que no va ser l’única versió que es representà. “La Ventafocs”, “La ferida lluminosa”, “La llum de Jesús” són d’aquest temps. També destaquem la primera representació de “Don Juan Tenorio”, així com “L’hereu i la forastera”, obera aquesta darrera ja representada abans dels anys cinquanta.

Dels anys seixanta n’hem de dir que segurament han estat els anys de més activitat en quant al teatre, si ens guiem pel nombre de representacions. En aquest període d’història de l’activitat teatral de l’entitat, el quadre escènic disfruta de l’etapa més estable quant a la direcció (cinc anys la mateixa persona), quan la constant habitual era de dos o tres anys per a cadascun dels directors.

Dels primers cinc anys, a part de tres representacions del Tenorio i els ja citats Pastorets en versions vàries, citarem obres com “Marieta Cistellera”, “La cinglera de la mort”, “Testigo de carga”, “La corona d’espines”.

De la segona meitat dels seixanta farem menció de representacions com “Terra Baixa”, “La Puntaire”, “El port de les boires” així com de l’entrada en escena, als Pastorets, d’un Nen Jesús gairebé acabat de néixer.

Coincidint amb la fi dels seixanta comença una llarga etapa de transició caractaritzada per una activitat molt minsa, gairebé centrada exclusivament en les representacions nadalenques. En aquesta època, durant uns anys, es va celebrar el Dia del Soci on es solia fer un festival variat amb la participació de totes les branques de l’entitat.

Aquest període transitori acaba l’any 1980 amb la constitució en el si de l’entitat del Grup Xirois, grup que serà actiu fins a començaments de l’any 1988. El grup entrà en una dinàmica de més mobilitat exterior i d’intercanvi amb altres grups teatrals. L’activitat del grup es centrà en tres eixos: estrenar obra per la Festa Major, els Pastorets i les representacions a altres indrets. Representacions com “Marianela”, “Estimat Professor”, Mascle o femella” i “La Masia Negra”, pertanyen a aquesta etapa.

El grup teatral com a tal, a partir del 1988 s’ha de refer de nou a causa de l’escisió voluntària del Grup Xirois i s’intenta complir els objectius d’estrenar obra per la Festa Major i representar els Pastorets. D’aquests darrers anys és “Viatge de nuvis”.

També farem menció de l’obra còmica “Res no ens detura” (1991) i com a celebració del 75è Aniversari de l’entitat, la representació de la sarssuela catalana “Cançó d’amor i de guerra”.

Del període comprès entre 1993 al 2000, pel grup hi van passar varis directors amb estils molt diferents de dirigir. Durant tots aquests anys s’ha seguit representant amb més o menys regularitat “Els Pastorets”, així com altres obres com “Jaume I El Conqueridor”, “Pels pèls” i “Sóc lletja”.

Actualment el Grup de Teatre “Xirois” està format per 10 components i està dirigit per una directora. Les obres representades últimament han estat “Mala sang”, “Tresines S.A.” i “Cosa de Criatures”. Cal dir tambè, que des de 1999, existeix un grup d’actors i actrius veterans que havien format part del Grup de Teatre de “La Verbena” en èpoques passades, i que en motiu de la Trobada d’Antics Actors i Actrius que es va fer el novembre de 1999, es van tornar a engrescar a fer teatre, consolidant-se com a un grup més de teatre de l’entitat, i representant obres com “La Puntaire”, “El Cafe de la Marina” i “El Barret de Palla d’Itàlia”.